Code-signing Certificaten

Uw applicatie beveiligen

Code-signing Certificaten beschermen uw klanten, uw merk en uw intellectuele eigendom door uw applicaties identificeerbaar te maken met een tijdstempel en digitale handtekening, waardoor het moeilijker is om te vervalsen of schade eraan toe te brengen.

SSL Code Signing

Digitale verpakking

Geef uw software-objecten, macro's, stuurprogramma's, firmware beelden, virus updates en configuratiebestanden een digitale handtekening. Een digitale handtekening zorgt voor een veilige aflevering via het internet.

Code-signing Certificaten creëren een digitale “verpakking” en tonen aan de klanten de identiteit van de onderneming die verantwoordelijk is voor de code en bevestigt dat er geen wijzigingen zijn aangebracht sinds de handtekening is toegepast. Bij traditionele verkoop van software kan een koper de bron van de applicatie en de inhoud ervan bevestigen door de verpakking te controleren. Steeds meer klanten downloaden applicaties, installeren plug-ins en add-ins, en communiceren met geavanceerde webgebaseerde applicaties. Daarbij riskeren ze dat de veiligheid en de functionaliteit van bestaande systemen in gevaar wordt gebracht als ze kwaadaardige of foutieve codes downloaden.

Uw intellectuele eigendom beschermen

Code-signing Certificaten beschermen uw merk en uw intellectuele eigendom door uw applicaties identificeerbaar te maken met een digitale handtekening, waardoor het moeilijker is om te vervalsen of schade eraan toe te brengen.

Code-signing is gebaseerd public key-encryptie. Een ontwikkelaar of uitgever van software gebruikt een privésleutel om een digitale handtekening aan de code of inhoud toe te voegen. Softwareplatforms en applicaties gebruiken een publieke sleutel om tijdens het downloaden de handtekening te decoderen en vergelijken de hash die gebruikt wordt om de applicatie te ondertekenen met de hash van de gedownloade applicatie.

Een ondergetekende code van een vertrouwde bron kan automatisch worden geaccepteerd of een beveiligingswaarschuwing kan de eindgebruiker vragen om de informatie van de ondertekening te bekijken en vervolgens te beslissen of de code moet worden vertrouwd of niet.