PFX-bestand importeren

Internet Information Server 5 en 6

De volgende instructies zijn over het algemeen alleen van toepassing als u al een persoonlijke sleutel, SSL-certificaat en een Intermediate CA Certificaat hebt.

Install IIS6 SSL Certificate

PFX-bestanden en Windows Internet Information Service (IIS)

Een PKCS12-bestand (PFX) is een speciaal geformatteerd bestand dat het SSL Certificaat, de privésleutel en eventuele vereiste intermediaire CA Certificaten bevat. Het bestand heeft de extensie .PFX en is compatibel met Windows Internet Information Service (IIS).

Het PKCS12-bestand (PFX) wordt gecomprimeerd en opgeslagen als een ZIP-bestand. Vergeet niet om het eerst uit te pakken voordat u het bestand gaat importeren. Het (PKCS12) PFX-bestand moet alle benodigde componenten (SSL Certificaat, privésleutel en eventuele vereiste intermediaire CA Certificaten) bevatten.

Het PKCS12-bestand (PFX) importeren in Microsoft IIS 5 en 6

Een PKCS12-bestand (PFX) in Microsoft IIS importeren is over het algemeen een recht-toe-recht-aan proces. Lees de onderstaande instructies of volg de instructies die door Microsoft zijn verstrekt, raadpleeg uw serverdocumentatie of neem contact op met uw serververkoper.

Stap 1 : Open Internet Information Services (IIS) Manager. Zoek in het linkerkolom het profiel van uw website (meestal wordt dit "Standaardwebsite" genoemd) en klik erop. Kies “Eigenschappen” en klik vervolgens op het tabblad "Directory beveiliging".

Stap 2 : Klik op de knop 'ServerCertificaat' en de wizard ServerCertificaat begint.

Stap 3 : Een lijst met opties moet in de wizard ServerCertificaat verschijnen. Kies “Importeren van PFX" of soortgelijk.

Als de optie ‘Importeren van PFX’ niet wordt weergegeven, verschijnt het dialoogvenster om een “Certificaataanvraag in afwachting" te voltooien. Selecteer "Aanvraag in afwachting Annuleren" en probeer opnieuw.

Als er al een SSL Certificaat op het websiteprofiel is geïnstalleerd, moet u het SSL Certificaat verwijderen of wissen en het opnieuw proberen. We raden u aan om een back-up te maken voordat u de bestaande SSL Certificaten verwijdert of wist.

Stap 4 : Blader naar het .PFX en voer het bijbehorende wachtwoord in wanneer wordt gevraagd.

Stap 5 : Volg alle instructies die in de wizard worden weergegeven. Af en toe moet de IIS opnieuw worden opgestart voordat het nieuwe SSL Certificaat wordt herkend.