PFX-bestand importeren

Internet Information Server 7

De volgende instructies zijn over het algemeen alleen van toepassing als u al een persoonlijke sleutel, SSL-certificaat en een Intermediate CA Certificaat hebt.

Install IIS7 SSL Certificate

PFX-bestanden en Windows Internet Information Service 7 (IIS)

Een PKCS12-bestand (PFX) is een speciaal geformatteerd bestand dat het SSL Certificaat, de privésleutel en eventuele vereiste intermediaire CA Certificaten bevat. Het bestand heeft de extensie .PFX en is compatibel met Windows Internet Information Service (IIS).

Het PKCS12-bestand (PFX) wordt gecomprimeerd en opgeslagen als een ZIP-bestand. Vergeet niet om het eerst uit te pakken voordat u het bestand gaat importeren. Het (PKCS12) PFX-bestand moet alle benodigde componenten (SSL Certificaat, privésleutel en eventuele vereiste intermediaire CA Certificaten) bevatten.

Het PKCS12-bestand (PFX) importeren in Microsoft IIS 7

Een (PKCS12) PFX-bestand in Microsoft IIS importeren is over het algemeen een recht-toe-recht-aan proces. Lees de onderstaande instructies of volg de instructies die door Microsoft zijn verstrekt, raadpleeg uw serverdocumentatie of neem contact op met uw serververkoper.

Stap 1: Klik op "Start” en kies "Uitvoeren".

Stap 2: Typ in het dialoogvenster “Uitvoeren" ”MMC"en klik op "OK". De MMC moet dan verschijnen.

Stap 3: Ga naar het tabblad of menu Bestand en selecteer “Snap-in toevoegen/verwijderen”.

Stap 4: Klik op "Certificaten" en klik op "Toevoegen".

Stap 5: Selecteer "Computer Account" en klik op "Volgende".

Stap 6: Selecteer "Lokale Computer" en klik op "Voltooien".

Stap 7: Klik op "OK" om het venster "Snap-In toevoegen/verwijderen" te sluiten.

Stap 8: Dubbelklik op "Certificaten (Lokale Computer)" in het middenvenster.

Stap 9: Klik met de rechtermuisknop op de map "Persoonlijk opgeslagen Certificaten".

Stap 10: Kies “ALLE TAKEN” en selecteer vervolgens "Importeren".

Stap 11: Volg de "Wizard Certificaat Importeren" om uw "Primaire Certificaat" uit het .PFX-bestand te importeren.

Stap 12: Blader naar het .PFX en voer het bijbehorende wachtwoord in wanneer wordt gevraagd.

Stap 13: Vink desgewenst het vakje “Deze sleutel als exporteren markeren” aan. Wij raden aan om deze optie te kiezen.

Stap 14: Wanneer u wordt gevraagd, kies om automatisch de Certificaten in de Opgeslagen Certificaten te plaatsen op basis van het type Certificaat.

Stap 15: Klik op "Voltooien" om de Wizard Certificaat Importeren te sluiten.

Stap 16: Sluit de MMC-console. Het is niet nodig om wijzigingen op te slaan die u op de MMC-console hebt gemaakt.

Het SSL Certificaat, de privésleutel en eventuele intermediaire Certificaten moeten in uw server zijn geïmporteerd. U moet nu de onderstaande instructies volgen om uw SSL Certificaat aan uw websiteprofiel te binden.

Een SSL Certificaat in Microsoft IIS 7 binden

Zodra het SSL Certificaat is geïmporteerd, is het belangrijk om het SSL Certificaat aan uw website te binden zodat de website goed werkt. Uw SSL Certificaat werkt niet totdat de volgende stappen zijn voltooid.

Stap 1: Klik op “Start”, "Administratieve hulpmiddelen" en kies vervolgens Internet Information Services (IIS) Manager.

Stap 2: Klik op de servernaam en vouw de map “Sites” uit.

Stap 3: Zoek uw website (meestal wordt dit "Standaardwebsite" genoemd) en klik erop.

Stap 4: Klik in het menu "Acties" (rechts) op "Site bindingen" of soortgelijk.

Stap 5: Klik in het venster "Site bindingen" op "Toevoegen" of iets dergelijks. Hiermee wordt het venster "Site binding toevoegen" geopend.

Stap 6: Kies onder "Type" https. Het IP-adres moet het corresponderende speciale IP-adres van de site of "Alle niet toegewezen" zijn. De “Poort” die het verkeer door SSL beveiligt is meestal 443. Het veld "SSL Certificaat" moet het SSL Certificaat specificeren dat tijdens het bovenstaande invoerproces is geïnstalleerd.

Stap 7: Klik op "OK".

Stap 8: Uw SSL Certificaat moet nu geïnstalleerd zijn en samen met uw website juist functioneren . Af en toe moet de IIS opnieuw worden opgestart voordat het nieuwe SSL Certificaat wordt herkend.