Ons privacy- en beschermingsbeleid

Uw gegevens beschermen

Wij zetten ons volledig in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ons privacy- en beschermingsbeleid bevat de volgende belangrijke informatie over het gebruik van onze website.

Trustico® GST and VAT

Onze diensten en uw privacy

Wanneer u onze website bezoekt, dient u de verstrekte informatie zorgvuldig door te lezen. Dit geldt ook voor bepaalde informatie over de aangeboden diensten die afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en informatie over de privacy kunnen bevatten.

Onze website bestaat uit vele pagina's en diensten. Deze worden op verschillende webadressen (bekend als ‘domeinen’) aangeboden en zijn te herkennen aan onze logo’s en de inhoud van de pagina’s. De verstrekte informatie kan van tijd tot tijd veranderen en we raden u daarom aan om ons online beleid en dit document regelmatig te controleren.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bellen 020 369 7435 of onze pagina Contact opnemen bezoeken om onze contactgegevens te verkrijgen.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u uw persoonlijke gegevens via onze website verstrekt, zullen wij u informeren over hoe de informatie zal worden gebruikt. Wij waarderen uw vertrouwen in onze website en ons bedrijf. In alle gevallen worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Het soort persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, hangt af van hoe u onze website gebruikt. Bijvoorbeeld, bij het aanvragen van een product of dienst kunnen we gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, leeftijd, gegevens van uw persoonlijke voorkeuren, uw voorkeuren voor het ontvangen van commerciële e-mail en het ontvangen van marktonderzoeken via e-mail. Een deel van deze informatie is voor ons zeer belangrijk om te bepalen wie de dienst gebruikt, en is om deze reden absoluut noodzakelijk.

Andere informatie wordt verzameld om ons te helpen een profiel te maken van wie de diensten gebruikt en wat hun belangen zijn. Dergelijke informatie is vaak optioneel - u hoeft het alleen in te vullen als u dat wilt.

We registreren ook andere informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de structuur en de prestaties van onze service te verbeteren om onze gebruikers een betere service te bieden. Wanneer een pagina vanaf onze webserver wordt opgevraagd, registreren wij de tijd, datum en URL van het verzoek, samen met informatie over de gebruikte browsersoftware. We volgen ook anoniem het patroon van de bezoekers die onze websites gebruiken. We doen dit door een anonieme gebruikers-ID uit te geven. Deze anonieme ID maakt gebruik van een functie in uw webbrowser, die een cookie wordt genoemd. Deze cookie identificeert en herkent de computer (maar niet de persoon die de computer gebruikt) wanneer u onze websites bezoekt.

Cookies zijn stukjes informatie die een website kan overbrengen naar de harde schijf van een particuliere computer om de gegevens bij te houden. Cookies kunnen het gebruik van onze service eenvoudiger maken door de informatie over uw voorkeuren van een bepaalde website op te slaan. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van onze aangeboden diensten. Het gebruik van cookies is een algemene industriestandaard en u zult merken dat bijna alle belangrijke websites deze gebruiken. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies te accepteren. Als u liever geen cookies wilt ontvangen, dan kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat u een waarschuwing krijgt wanneer cookies worden gebruikt.

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van u over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of gegevens over uw gezondheid, handicap of seksuele activiteit of geaardheid.

Uitzonderingen hierop zijn onder andere :

Wanneer u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen;

Wanneer er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat openbaarmaking nodig is om een bedreiging voor leven of gezondheid te voorkomen;

Wanneer het gebruik wettelijk is toegestaan of redelijkerwijs nodig is om de wet te handhaven; of

Wanneer de informatie nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een juridische claim.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

De persoonlijke gegevens die u ons tijdens de registratie voor producten en diensten via onze website, telefonisch of andere middelen heeft verstrekt, worden gebruikt om de identiteit vast te stellen en u te helpen eenvoudiger toegang te krijgen tot onze diensten. De informatie die wij uit uw gebruik van onze website verzamelen, stelt ons in staat om betere en gepersonaliseerde diensten te bieden die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Het bijhouden van gebruikspatronen helpt ons om te bepalen welke gebieden van onze site populair zijn en welke niet. Door het gebruik van cookies kunnen gebruikers hun unieke voorkeuren opgegeven.

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij de gegevens voor analysedoeleinden. Persoonlijk identificeerbare eigenschappen worden verwijderd en de gebruiker blijft anoniem, tenzij u vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven dat u herkenbaar wilt zijn. Aanvullende gegevens die aan ons zijn verstrekt worden gebruikt om trends op het internet en demografische gegevens te analyseren om ons te helpen u betere producten en diensten te bieden.

We kunnen deze persoonlijke gegevens of informatie voor een ander doel gebruiken dan hierboven vermeld, als :

U van ons redelijkerwijs verwacht dat wij uw persoonlijke gegevens voor dat andere doel gebruiken; en

Dat andere doel is gerelateerd aan deze doeleinden (hierboven vermeld). Bijvoorbeeld, als wij u e-mails sturen met belangrijke informatie over uw online service.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor direct marketing gebruiken. We kunnen uw persoonlijke gegevens of informatie alleen voor direct marketing gebruiken als het gaat om promotieactiviteiten, waar we vooraf geen uitdrukkelijke toestemming kunnen krijgen. Als we dit echter doen, zullen wij u bij het eerste contact uitdrukkelijk de mogelijkheid bieden om via ons opt-out-mechanisme het ontvangen van andere marketingcommunicatie te weigeren. Wij sturen alleen e-mails als u akkoord gaat om dergelijke e-mails te ontvangen of als u een e-mail heeft beantwoord, die wij van u hebben ontvangen.

U kunt ons ook op elk moment melden als u geen marketingcommunicatie wilt ontvangen door gebruik te maken van de pagina Contact opnemen om uw verzoek per e-mail te sturen of een andere beschikbare methode te gebruiken.

Als we deze persoonlijke gegevens, informatie of gegevens willen gebruiken voor enig ander doel dan hierboven vermeld, zullen we dat niet doen, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben.

Uitzonderingen hierop zijn onder andere :

Wanneer er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat openbaarmaking nodig is om een bedreiging voor leven of gezondheid te voorkomen;

Wanneer we vermoeden dat er illegale activiteiten zijn of erbij betrokken zijn en de persoonlijke gegevens, informatie of gegevens gebruiken om de vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken; of

Wanneer het gebruik wettelijk is toegestaan of redelijkerwijs nodig is om de wet te handhaven. Deze vormen van gebruik kunnen voorkomen wanneer we verplicht zijn om informatie te verstrekken in reactie op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of andere juridische processen.

Openbaarmaking van uw informatie

De informatie die we van u verzamelen zijn strikt vertrouwelijk. Wij zullen deze informatie niet openbaar maken, verkopen, distribueren, verhuren, licentiëren, delen of de informatie verstekken aan derden, met uitzondering van personen die een overeenkomst met ons hebben om de informatie vertrouwelijk te houden.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens, andere informatie of gegevens die we van u hebben verzameld voor het doel waarvoor het op het moment van verzameling bedoeld was of andere doeleinden gebruiken, als :

U van ons redelijkerwijs verwacht dat wij het voor dat andere doel gebruiken; en

Dit doel is gerelateerd aan het doel dat u op het moment van verzameling heeft aangegeven.

Als we deze persoonlijke gegevens, informatie of gegevens willen gebruiken voor enig ander doel dan hierboven vermeld, zullen we dat niet doen, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben. Wij geven uw e-mailadres niet zonder uw toestemming aan derden.

Uitzonderingen hierop zijn onder andere :

Wanneer er redelijke redenen zijn om aan te nemen dat openbaarmaking nodig is om een bedreiging voor leven of gezondheid te voorkomen;

Wanneer we vermoeden dat er illegale activiteiten zijn of erbij betrokken zijn en de persoonlijke gegevens, informatie of gegevens gebruiken om de vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken; of

Wanneer het gebruik wettelijk is toegestaan of redelijkerwijs nodig is om de wet te handhaven. Deze vormen van gebruik kunnen voorkomen wanneer we verplicht zijn om informatie te verstrekken in reactie op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of andere juridische processen.

Veiligheid van uw gegevens

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle informatie die we verzamelen, gebruiken of bekendmaken nauwkeurig, compleet, actueel en opgeslagen zijn in een beveiligde omgeving die alleen door geautoriseerde personen toegankelijk is. Transmissies die naar of van ons worden verzonden, worden regelmatig gecontroleerd voor kwaliteitscontrole en systeembeheer.

Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via het internet gegarandeerd 100% veilig. Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van de gegevens die u naar ons is stuurt of u van ons ontvangt voor onze online producten of diensten niet garanderen. Deze activiteiten zijn voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen we ons uiterste best doen om de veiligheid te waarborgen.

Creditcardgegevens zijn een van de meest gevoelige en belangrijke gegevens die we verzamelen. Wij werken met beveiligde servers om het risico van onbevoegd gebruik van dergelijke informatie te minimaliseren. Creditcardgegevens die via onze beveiligde servers worden verzonden, zijn versleuteld. Om voor de hand liggende redenen vragen wij u geen creditcardgegevens via onbeveiligde elektronische mail te sturen.

Hoe u toegang krijgt tot uw gegevens, kunt corrigeren of bijwerken

U heeft altijd toegang tot de gegevens en inhoud die u aan ons verstrekt. U kunt uw persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt eenvoudig bewerken of verwijderen door gebruik te maken van de beschikbare Account Management Tools van onze website om uw accountgegevens te openen. Dit geldt niet voor de verplichte informatie die nodig is voor de aanvraag van uw lidmaatschap. U heeft uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig om uw registratiegegevens te openen en te wijzigen.

Als u persoonlijke gegevens wilt bekijken of wijzigen die u aan ons heeft verstrekt, maar via onze website niet kunt openen, neem dan contact met ons op.

Uitzonderingen hierop zijn onder andere :

Wanneer de toegang tot de gegevens ernstig gevaar voor het leven of de gezondheid van een persoon is, of een onredelijke invloed op de privacy van een persoon;

Wanneer uw verzoek om toegang onbeleefd of kwaadaardig is;

Wanneer de informatie betrekking heeft op bestaande geschillen tussen ons en u en deze informatie niet vindbaar is in het proces van deze juridische procedures; of

Wanneer het verstrekken van de toegang onwettig zou zijn, het onderzoek naar mogelijke illegale activiteiten nadelig kan beïnvloeden, de handhaving van de wetten nadelig beïnvloeden of wanneer het weigeren van toegang uitdrukkelijk door de wet is geautoriseerd.

Als wij u niet toelaten om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zullen wij u de redenen voor onze beslissing geven. Als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken of doorgeven onjuist, onvolledig of niet bijgewerkt zijn, maar wij het niet met u eens zijn, zullen we een verklaring van uw claim plaatsen waar die informatie wordt bewaard en opgehaald.

Privacy van kinderen

De veiligheid van kinderen is voor ons erg belangrijk.

We vragen dat kinderen onder de 18 jaar een ouder of voogd hebben die een lidmaatschap of een abonnementsverzoek bij ons controleren. Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat de privacy en de rechten van kinderen niet worden aangetast, is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders om het internetgebruik van hun kinderen te controleren.

Wat u verder moet weten over de privacy

Vergeet niet om uw browser te sluiten als u het niet meer gebruikt. Dit zorgt ervoor dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als u een computer met iemand anders deelt of een computer op een openbare plaats gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van en de toegang tot uw eigen computer.

Houd er rekening mee dat wanneer u persoonsgegevens vrijwillig op het internet plaatst (bijvoorbeeld in discussieforums, via e-mail of op chatsites), dat deze informatie door anderen kunnen worden bekeken en gebruikt. Kortom, als u persoonlijke gegevens op publiek toegankelijke forums plaatst, kunt u in ruil daarvoor ongevraagde berichten van andere partijen ontvangen.

Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoorden en eventuele accountgegevens. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u het internet en de website gebruikt.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bellen 020 369 7435 of onze pagina Contact opnemen bezoeken om onze contactgegevens te verkrijgen.