Symantec® Producten in Japan

Uw .JP website beveiligen

In 2014 kondigde Symantec® aan dat de prijzen zouden aangepast en bijgesteld worden om de marktgerichtheid en investeringen te stimuleren en te belonen en ondersteuning te bieden voor alle Symantec® SSL Certificaten die in Japan verkocht zijn.

Distrusted Symantec® Image

Een alternatieve Product beschikbaar Is - dit Product heeft al afgeschreven

Wij zijn trots op kunnend uitzonderlijke service en een groot scala aan producten te bieden.De levering van een product kan echter worden verstoord als gevolg van beperkingen buiten onze controle.Dit product is niet langer beschikbaar voor aankoop. Goed nieuws!Een alternatieve product is beschikbaar.

Meer informatie

Trustico® ondersteunt niet langer gewantrouwd SSL Certificaten van Symantec®. Om ervoor te zorgen dat het hoge niveau van uw websitebeveiliging blijft gehandhaafd, raden wij aan dat alle getroffen klanten een alternatief SSL Certificaat installeren. Trustico® biedt gratis vervanging voor alle bestaande houders van gewantrouwde SSL Certificaten van Symantec®. Als u onmiddellijk hulp nodig heeft, belt u dan 020 369 7435 om met een medewerker van de klantenservice te spreken.

Het is gratis om uw SSL Certificaten van Symantec® te vervangen

Symantec® kocht een aandeel in de certificaatautoriteit DigiCert® na het wantrouwen van hun SSL Certificaten. DigiCert® heeft vervolgens onze samenwerking beëindigd, waardoor alle betrokken klanten hun gewantrouwde SSL Certificaten zo snel mogelijk moeten vervangen. U kunt erop rekenen dat alle klanten die te maken hebben met het wantrouwen van hun SSL Certificaat van Symantec® het recht hebben op een gratis vervanging. Trustico® vraagt geen vergoeding of andere vorm van betaling als gewantrouwde SSL Certificaten van Symantec® worden vervangen.

We kunnen SSL Certificaten van Symantec® niet vertrouwen

Trustico® was een van de grootste partners van Symantec®, waardoor het wantrouwen ten aanzien van het merk Symantec® hoge kosten en verstoringen met zich meebrengt. Klanten hebben veel vragen gesteld over het wantrouwen van hun SSL Certificaat van Symantec® en de daaropvolgende wachtende fout en verstoring voor de bezoekers van hun website. Helaas heeft Symantec® niet gereageerd om specifieke vragen te beantwoorden, hoewel ze nieuwe producten blijven aanbieden onder de certificaatautoriteit DigiCert®. Trustico® was van mening dat zij niet in staat waren om het aanbod verstrekt door DigiCert® te vertrouwen en vervolgens met ingang van 9 februari 2018 de verkoop van de SSL Certificaten van Symantec® te stoppen.

We zetten onze klanten niet om met wantrouwige methoden

Symantec® bood voorafgaand aan de beëindiging van ons partnerschap, op initiatief van DigiCert® op 26 februari 2018, hulpvergoedingen aan ter vervanging van gewantrouwde SSL Certificaten. Daaraan voorafgaand, in juni 2017, financierde Symantec® de ontwikkeling van een systeem waarbij Trustico® in grote mate gewantrouwde SSL Certificaten moest vervangen, in bulk - voor het indienen van opnieuw uitgeven bestellingen zonder de noodzaak van klantinteractie.

Symantec® heeft de schema's goedgekeurd waarin het proces wordt beschreven waarbij verwijdering van een bestaande privésleutel en de daaropvolgende generatie van een nieuwe privésleutel wordt betrokken ten behoeve van het in bulk indienen van vervangende bestellingen. Trustico® heeft er uiteindelijk voor gekozen om niet verder te gaan met het gebruik van het systeem voor het beoogde doel. Vervolgens bleek dat het genereren en opslaan van privésleutels werd beschouwd als een wantrouwende praktijk in de industrie.

Symantec® heeft op geen enkel moment geadviseerd dat ze de ontwikkeling financierde die ertoe kon leiden dat Trustico® een wantrouwende daad verricht. Trustico® heeft actie ondernomen om ervoor te zorgen dat het geen privésleutels genereert of opslaat met behulp van dergelijke methoden.

Symantec® Producten & diensten Standaard Symantec®
Aanbevolen Retail prijs
Japan regio
Trustico® Reseller prijs
Rest van wereld
Trustico® Reseller prijs