Het handelsmerk van Trustico®

Ons globale merk

Trustico® by Red 16, Inc. heeft het recht om het geregistreerde handelsmerk Trustico® onder licentieovereenkomst te gebruiken. Er is een overeenkomst voor het gebruik van (maar niet beperkt tot) de handelsmerken die op deze pagina worden weergegeven.

Trustico® Trademark

Een geregistreerd handelsmerk is wettelijk afdwingbaar en geeft particulieren, bedrijven of rechtspersonen exclusieve rechten het handelsmerk voor de goederen en diensten, waarvoor het is geregistreerd, commercieel te gebruiken, te verkopen of licentie te geven. De eigenaar van een geregistreerd handelsmerk kan bij onbevoegd gebruik van het handelsmerk een gerechtelijke procedure beginnen voor inbreuk op het handelsmerk.

Onze geregistreerde handelsmerken van de Verenigde Staten

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummers 79092263, 1064226 en 3529780.

Ons Canadese geregistreerde handelsmerk

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummer TMA809453.

Onze Australische geregistreerde handelsmerk

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummers 1175845, 1361635 en 1361636.

Ons geregistreerde handelsmerk van de Europese Gemeenschap

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummer 1064226.

Onze geregistreerde handelsmerken van Nieuw-Zeeland

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummers 824767, 824768 en 824769.

Onze geregistreerde handelsmerken van het Verenigd Koninkrijk

Wij hebben momenteel een exclusief recht op handelsmerknummers UK0002447117A en UK0002447117B.

Een handelsmerk is een indicatie die wordt gebruikt door particulieren, bedrijven of rechtspersonen om de producten of diensten te identificeren waarop het handelsmerk van toepassing is; afkomstig is uit een unieke bron. Dit stelt de consument in staat om de goederen of diensten van een bepaald bedrijf te herkennen en ervoor te zorgen dat de eigenaar van het handelsmerk (en niet een imitatie van een concurrent) rechtmatig zal profiteren van de voordelen die verband houden met de goederen of diensten waarop het merk van toepassing is.

Een handelsmerk is een woord, logo, slogan, naam, symbool, verpakking of apparaat (inclusief een combinatie hiervan) dat de entiteit van de bron van producten of diensten identificeert en onderscheidt van die van anderen. Een geregistreerd handelsmerk, dat is gepubliceerd door het desbetreffende land of internationaal merkenbureau, bevat een afbeelding van het merk en een lijst van goederen of diensten die onder de registratie vallen.